Markiewicz i partnerzy

Marek Markiewicz - partner
Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Zespół specjalistów
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner

Wydarzenia

KALENDARZ SZKOLEŃ

 

11 Luty 2015


Szanowni Pastwo,
pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe szkolenia organizowane przez Kancelarię.
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt
- szkolenia@mplaw.pl

 

CZERWIEC

"Emisja obligacji korporacyjnych, proces emisji, dokumentacja - wybrane zagadnienia prawne"  8 CZERWCA 2017 BROSZURA

"Wybrane zagadnienia prawne dotyczące zabezpieczeń emisji i funkcji administratora zabezpieczeń" 9 CZERWCA 2017 BROSZURA

"Tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji i zakaz konkurencji - ochrona interesu przedsiębiorstwa" 13 CZERWCA 2017BROSZURA

"Transakcje project finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 14 CZERWCA  2017 BROSZURA

„Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA" 20 CZERWCA 2017 BROSZURA

"Cash pooling - ujęcie prawne i podatkowe" 23 CZERWCA 2017 BROSZURA

"Transakcje acquision finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 26 CZERWCA 2017 BROSZURA 

"Ustawa o kredycie konsumenckim wybrane zagadnienia prawne"
27 CZERWCA 2017 BROSZURA

 

WRZESIEŃ

„Administrator zabezpieczeń - wybrane zagadnienia prawne - zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy”

„Tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji i zakaz konkurencji - ochrona interesów przedsiębiorstwa"

„Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne oraz typowe spory - studium zagadnień”

„Wykorzystanie profesjonalnej procedury analizy i oceny umów handlowych - praktyczne warsztaty zabezpieczenia interesów swojej firmy w umowach handlowych"

„Due Diligence - cel, organizacja, ryzyka -wybrane zagadnienia prawne"

„Ustawa o usługach płatniczych (PSD) - obowiązki: informacyjne, prawne oraz w zakresie
dostarczania usług"

PAŹDZIERNIK

„Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów"

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, obowiązki instytucji finansowych"

„Błędy i ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć - praktyczne omówienia i case study"

„Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce"LISTOPAD

„Emisja obligacji korporacyjnych - upadłość, niewypłacalność emitenta"

„Partycypacje, transfery wierzytelności i zaangażowań kredytowych bilateralnych i konsorcjalnych z uwzględnieniem standardów LMA"

„Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych"

„Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA"GRUDZIEŃ

„Frachising usług bankowych -zagadnienia prawne"

„Ustawa o usługach bankowych - zagadnienia prawne"

"Share Purchase Agreement w transakcji fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia prawne"

„Rachunki escrow i zastrzeżone -wybrane zagadnienia prawne"


 

 

 

 

 << Powrót

Markiewicz i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@mplaw.pl

© Markiewicz i partnerzy 2017