Markiewicz i partnerzy

Marek Markiewicz - partner
Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Zespół specjalistów
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner

Praktyka

Spory o ochronę dóbr osobistych

Natasza Garnczarek
partner
n.garnczarek@mplaw.pl

Marek Markiewicz
partner
m.markiewicz@mplaw.pl

Prawnicy kancelarii, w tym w szczególności adwokat Marek Markiewicz (od lat związany ze światem mediów), posiadają szczególne doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów dotyczących ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Powyższa dziedzina praktyki obejmuje m.in. sprawy o ochronę dobrego imienia i wizerunku osób fizycznych oraz renomy podmiotów gospodarczych.

W ramach spraw z omawianego zakresu reprezentujemy klientów już na etapie przedsądowych czynności zmierzających do ochrony dóbr osobistych (poprawne formułowanie i skuteczne zgłaszanie sprostowań i odpowiedzi prasowych), co ma szczególne znaczenie dla zapewnienia skutecznej i szybkiej ochrony dóbr osobistych klientów w sytuacjach rozpowszechniania nieprawdziwych lub uwłaczających informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zapewniamy także reprezentację w sporach o dostęp do informacji publicznej i ochronę danych osobowych.

Markiewicz i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@mplaw.pl

© Markiewicz i partnerzy 2017