Markiewicz i partnerzy

Marek Markiewicz - partner
Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Zespół specjalistów
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner

Praktyka

Prawo mediów i prawo prasowe

Marek Markiewicz
partner
m.markiewicz@mplaw.pl

Posiadamy unikalne doświadczenie dotyczące regulacji rynku mediów oraz relacji prawnych z wydawcami prasy i innych środków masowego przekazu. Doradzamy m.in. w zakresie transakcji wymagających uzyskiwania koncesji i zezwoleń ze strony centralnych organów regulacyjnych.

W skład zespołu naszej kancelarii wchodzi adwokat Marek Markiewicz, jeden z najbardziej uznanych specjalistów z zakresu rynku medialnego w Polsce, zajmujący w przeszłości stanowiska przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji oraz dyrektora pionu w Telewizji Polsat. Jednym z kluczowych obszarów jego praktyki zawodowej są również sprawy o ochronę dóbr osobistych, których stroną są wydawcy prasy oraz innych mediów.

Markiewicz i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@mplaw.pl

© Markiewicz i partnerzy 2017