Markiewicz i partnerzy

Marek Markiewicz

Zespół

Marek Markiewicz

partner | adwokat
m.markiewicz@mplaw.pl

Adwokat Marek Markiewicz jest partnerem kancelarii od 2011 roku. Wcześniej współpracował z kancelarią jako of counsel. Specjalizuje się w reprezentacji klientów w postępowaniach cywilnych, w tym z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej, postępowaniach karnych oraz postępowaniach administracyjnych. W swojej praktyce adwokat Marek Markiewicz korzysta z unikalnego doświadczenia zdobytego w czasie pełnienia funkcji publicznych, wiążących się ze stosowaniem i kształtowaniem rozwiązań prawnych z dziedziny prawa mediów i prawa konstytucyjnego, co pozwala mu na skuteczne i profesjonalną pomoc klientom także w dziedzinie legislacji i doradztwa regulacyjnego.

Marek Markiewicz ukończył wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1976 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1989 egzamin adwokacki.

Marek Markiewicz jest adwokatem od 19 lat. W tym czasie pełnił również liczne funkcje publiczne: posła na Sejm I. i III. kadencji, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, dyrektora pionu w Telewizji Polsat. Wykonywane obowiązki były zawsze związane z prawem i mediami: komisje sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny.

Marek Markiewicz jest autorem ponad 1.200 telewizyjnych programów publicystycznych- m.in.: „Poradnik dobrych obyczajów” (Studio 2 TVP1), „Rozmowy z prof. Łętowską”(TVP1), „Sztuka informacji”, „Bumerang” (Polsat). Był komentatorem Telewizji Polsat News, felietonistą w „Prawie i Życiu”, „Życiu Warszawy”, „Newsweeku” oraz wykładowcą Wydziału Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także autorem publikacji książkowych.

Markiewicz i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@mplaw.pl

© Markiewicz i partnerzy 2017