Markiewicz i partnerzy

Marek Markiewicz - partner
Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Zespół specjalistów
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner

Praktyka

Legislacja i doradztwo regulacyjne

Marek Markiewicz
partner
m.markiewicz@mplaw.pl

Zapewniamy doradztwo na rzecz podmiotów z sektora publicznego i prywatnego w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań legislacyjnych, udziału w pracach legislacyjnych w ramach organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji europejskich, a także reprezentację przed komisjami Sejmu RP.

Usługi w powyższym zakresie świadczymy w szczególności na rzecz organizacji przedsiębiorców oraz samorządów zawodowych.

Markiewicz i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@mplaw.pl

© Markiewicz i partnerzy 2017