Markiewicz i partnerzy

Marek Markiewicz - partner
Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Zespół specjalistów
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner

Praktyka

Doradztwo korporacyjne

Przemysław Cichulski
partner
p.cichulski@mplaw.pl

Natasza Garnczarek
partner
n.garnczarek@mplaw.pl

Agnieszka Kurzyńska
partner
a.kurzynska@mplaw.pl

Marcin Piasecki
partner
m.piasecki@mplaw.pl

Kancelaria prowadzi pełną obsługę korporacyjną spółek obejmującą:

  • zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń i przedstawicielstw,
  • restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
  • bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych,
  • prowadzenie złożonych transakcji gospodarczych,
  • opracowywanie umów podlegających prawu polskiemu oraz prawu innych państw,
  • zapewnianie zgodności postanowień umów handlowych z regulacjami Unii Europejskiej.

Reprezentujemy klientów w sporach wynikających ze stosunku spółki, w tym oferujemy pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów między udziałowcami lub akcjonariuszami.

Proponujemy obsługę prawną przy ustanawianiu i rejestracji fundacji oraz przy zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń oraz ich bieżącą obsługę prawną.

Markiewicz i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@mplaw.pl

© Markiewicz i partnerzy 2017